Ο Μέγας Σιέχης

by admin
Ο Μέγας Σιέχης

Από τον καιρό πόκανε την εμφάνισή του ο Τούρκος ανάμεσα στον ελληνικόν κόσμο και πάτησε το αιματωμένο του ποδάρι στην ελληνική η γη, σκότος εκτυφλωτικό μέσα σε κατάλαμπρο φως, ως τα σήμερα, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει εθνικό κράτος του στην Ευρώπη, πέντε αιώνες τώρα και πλειότερο, κι η Τουρκιά όμοιαζε κι ομοιάζει ως στρατόπεδο μέσα σ’ εχθρική χώρα. Δε του ‘λειψε του Τούρκου ποτέ ο πόλεμος, κρυφός ή φανερός…

ΑΚΟΥΣΤΕ ΑΚΟΜΑ..